XXX Memoriał Strzeleckiego

Michał Karol Poliński

XXX jubileuszowy Memoriał Jana Strzeleckiego w narciarstwie wysokogórskim.