Grzegorz – portret wizerunkowy

Michał Karol Poliński

Czasami szewc w dziurawych butach chodzi, a fotograf nie ma nawet swojego zdjęcia.
Aby tak nie było z Grzegorzem

połączyliśmy siły, których efektem jest ten wizerunkowy zestaw portretów.